Vietnamese   English

Phòng Phát triển Thiết bị và Phương pháp phân tích

Giới thiệu Phòng nghiên cứu

 

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Phát triển thiết bị và Phương pháp phân tích

           ĐT: 024.3.7914134

 1. Trưởng phòng (phụ trách phòng):
 • Tên, Học hàm, Học vị: TS. Nguyễn Thế Quỳnh
 • SĐT: 0903 497 766
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Biên chế/ Hợp đồng

SĐT

Email

01

Nguyễn Thế Quỳnh

Tiến sỹ

Biên chế

0903 497 766

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02

Đào Trần Cao

Giáo sư, Tiến sỹ

Biên chế

01638 134 842

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03

Lê Quang Huy

Tiến sỹ

Biên chế

0912 891 363

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04

Lương Trúc Quỳnh Ngân

Tiến sỹ

Biên chế

0986 948 190

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05

Nguyễn Như Đương

Thạc sỹ

Biên chế

01688 262362

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06

Vũ Đức Kiên

Kỹ sư

Biên chế

0982 839 099

 

07

Nguyễn Mạnh Cường

Kỹ sư

Biên chế

0985 910101

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai
 • Nghiên cứu cải tiến, phát triển các loại hệ phổ huỳnh quang tia X và xây dựng các quy trình phân tích định lượng nhanh, đồng thời các thành phần trong nguyên liệu cho chế tác vàng trang sức, trong nguyên liệu cho sản xuất xi măng và trong nguyên liệu cho sản xuất  phân bón.
 • Nghiên cứu chế tạo các đế có hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) và ứng dụng để phát hiện các chất hữu cơ độc hại trong thực phẩm và môi trường;
 • Nghiên cứu chế tạo, tính chất và ứng dụng của các vật liệu silic và silic cacbua có cấu trúc nanô;
 1. Trang thiết bị nghiên cứu chính: 01 hệ phổ kế huỳnh quang tia X để bàn và 01 thiết bị huỳnh quang tia X phân tích kim loại quý lưu động
 2. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 3. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện):
 • Nghiên cứu chế tạo các đế có hiệu ứng tán xạ raman tăng cường bề mặt (SERS) và sử dụng các đế này trong ghi phổ Raman để phát hiện các chất hữu cơ độc hại với độ nhạy cao” - GS. TS Đào Trần Cao, Đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN, 2013-2016
 • “Nghiên cứu vật liệu silic và silic cacbua có cấu trúc nano xốp” – GS. TS Đào Trần Cao, Đề tài NCCB (cấp Nhà Nước), 2014-2017
 • “Nghiên cứu chế tạo các đế SERS (tán xạ Raman tăng cường bề mặt) có cấu trúc nanô bạc dạng lá và hoa trên silic để phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật” – TS Lương Trúc Quỳnh Ngân, Đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN, 2017-2018
 1. Hợp đồng : Đã kí kết và thực hiện được trên 35 hợp đồng cung cấp thiết bị phân tích và một số hợp đồng dịch vụ khác
 2. Công bố: Đã có trên 40 công bố trong đó có 15 công bố trên tạp chí ISI, 5 công bố trên tạp chí quốc tế (SCOPUS), 5 công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín và nhiều báo cáo đăng trong tuyển tập các hội nghị chuyên ngành trong nước và quốc tế.
 3. Patents: 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích (Bộ mẫu chuẩn và phương pháp phân tích kim loại quý dùng làm trang sức)
 4. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân): 02 Tiến sỹ, 03 Thạc sỹ, 02 NCS và 01 học viên cao học
 5. Hình ảnh sản phẩm của phòng

 

 

 

 

Back To Top