Vietnamese   English

Phòng Vật liệu Nano y-sinh

Giới thiệu Phòng nghiên cứu

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Vật liệu Nano Y sinh
 2. Chức năng/nhiệm vụ:
 • Nghiên cứu các hệ vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong trong y –sinh- nông-môi trường
 • Phát triển và tối ưu các quy trình công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu
 • Đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực vật liệu, công nghệ nano, v.v..
 1. Trưởng phòng (phụ trách phòng):
 • Tên: TS. Hà Phương Thư
 • SĐT: 0988165677
 • Fax:
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Học hàm
học vị

Biên chế
Hợp đồng

SĐT

Email

1

Hà Phương Thư

TS

Biên chế

0988165677

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Xuân Phúc

GS.TSKH

Cố vấn khoa học

0912008563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Hải Bình

ThS

Biên chế

0985144488

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phạm Hồng Nam

ThS

Biên chế

0948901774

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Vương Thị Kim Oanh

TS

Biên chế

0979054979

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Hoài Nam

ThS

Biên chế

0967168368

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Ngô Thành Hiếu

ThS

Biên chế

0988197082

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Mai Thị Thu Trang

ThS

Biên chế

NN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Phạm Thùy Linh

TS

Biên chế

NNN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Đỗ Hải Đoan

ThS

Hợp đồng

NN

đThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Phan Kế Sơn

DS

Hợp đồng

0963295294

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Vũ Thị Tuyết Thủy

CN

Hợp đồng

01669882165

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai
 • Nghiên cứu chế tạo và phát triển các hệ cảm biến sinh học điện hóa ứng dụng trong y-sinh học, quan trắc môi trường, kiểm soát an toàn thực phẩm
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano từ ứng dụng trong y sinh
 • Nghiên cứu chế tạo các hệ dẫn thuốc có cấu trúc nano ứng dụng trong phòng ngừa và điều trị ung thư
 • Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất thực phẩm chức năng
 • Ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
 1. Trang thiết bị nghiên cứu chính
 • Thiết bị phản ứng vi sóng: Model: Uwave-1000
 • Máy phát trung tần tạo từ trường công suất cao(Lò nung cảm ứng) Model: UHF-20A
 • Bộ vi điện cực và cảm biến
 • Hệ vi lưu tích hợp điện cực điện hóa
 • Cảm biến quang học đo nhiệt độ
 • Bộ xử lý quang học đo nhiệt độ
 • Bể rửa siêu âm
 • Máy khuấy từ gia nhiệt
 • Kính hiển vi quang học
 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 2. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ cảm biến sinh học trên cơ sở vật liệu cácbon nano, có khả năng truyền dữ liệu không dây để phân tích nhanh dư lượng một số thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản, PGS. TS. Trần Đại Lâm chủ nhiệm, Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội 04/2014- 03/2016).
 • Nghiên cứu phát triển cảm biến sinh điện hoá không đánh dấu sử dụng graphene và polyme in phân tử để xác định Dopamin, Th.S. Nguyễn Hải Bình chủ nhiệm Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, 01/2014-12/2015
 • Nghiên cứu chế tạo hệ vi lưu tích hợp điện hóa ứng dụng trong tổng hợp vật liệu cấu trúc nano và phân tích y sinh, , PGS. TS. Trần Đại Lâm chủ nhiệm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, 01/2015-12/2016.
 • Nghiên cứu mối liên hệ giữa đặc trưng của hệ hạt từ nano thể rắn và thể lỏng đến hiệu ứng đốt nóng trong từ trường xoay chiều, TSKH Nguyễn Xuân Phúc làm chủ nhiệm, Quỹ NAFOSTED, 6/2012 – 6/2014.
 • Nghiên cứu chế tạo một số hệ nano tương hợp sinh học lõi hạt từ tính cho chẩn đoán và chữa bệnh ung thư, GS.TSKH Nguyễn Xuân Phúc làm chủ nhiệm Quỹ NAFOSTED, 7/2013 – 7/2016
 • Nghiên cứu quy trình chế tạo hệ dẫn thuốc cấu trúc nano và đánh giá hiệu quả tác động của chúng lên tế bào ung thư người nuôi cấy in vitro, Chủ nhiệm: TS. Hà Phương Thư, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2013-2014
 • Nghiên cứu quy trình chế tạo và thử nghiệm hệ dẫn thuốc hướng đích cấu trúc nano đa chức năng (polymer-drug-folate), TS. Hà Phương Thư, Quỹ NAFOSTED, 7/2013-6/2016
 • Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc nano Paclitaxel phối hợp Curcumin và đánh giá tác động của chúng lên các tế bào ung thư, TS. Hà Phương Thư (2016-2017), cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Nghiên cứu chế tạo các hệ dẫn thuốc cấu trúc nano đa chức năng từ-huỳnh quang dùng trong chẩn đoán và điều trị ung thư, TS. Hà Phương Thư, (2016-2019), Quỹ NAFOSTED
 • Nghiên cứu tích hợp kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt LAMP thời gian thực và công nghệ điện hóa trên cơ sở hệ thiết bị vi lưu. Ứng dụng cho phân tích vi rút viêm gan HBV và vi rút ung thư tử cung HPV, PGS. TS. Trần Đại Lâm, (2015-2017), Quỹ NAFOSTED.
 • Từ học nano trong các hệ hạt nano từ thế hệ mới, GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc (2015-2017), Viện trợ nước ngoài
 • Đề tài nhánh: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp”, TS. Hà Phương Thư (2016-2018).
 1. Hợp đồng :
 • Sản xuất Nano Curcumin đã chuyển giao sản phẩm cho công ty Dược phẩm ANPER Pháp, Chủ nhiệm: TS. Hà Phương Thư, 2014.
 • Sản xuất Nano FGC đã và đang chuyển giao sản phẩm cho công ty Dược phẩm CVI, Chủ nhiệm: TS. Hà Phương Thư, 2016, 2017, 2018
 1. Công bố:
 • V. Tran, B. Piro, S. Reisberg, L.D. Tran, H.T. Duc, M.C. Pham, “Label-free and reagentless electrochemical detection of microRNAs using a conducting polymer nanostructured by carbon nanotubes: Application to prostate cancer biomarker miR-141” Biosensors and Bioelectronics 49, 164(2013).
 • Nguyen Kim Nga, Phi Thi Thuy Hong, Tran Dai Lam, Tran Quang Huy, A facile synthesis of nanostructured magnesium oxide particles enhanced adsorption performance in reactive blue 19 removal, Journal of Colloid and Interface Science 398, 210 (2013).
 • Vu Giang Nguyen, Hoang Thai, Duc Huynh Mai, Huu Trung Tran, Dai Lam Tran, Manh Tuan Vu, Effect of titanium dioxide on the properties of polyethylene/TiO2 nanocomposites, Composites B 45, 1192 (2013).
 • Thuy Thi Thu Nguyen, Chiranjit Ghosh, Seong-Gu Hwang, Lam Dai Tran, Jun-Seo Park, Characteristics of curcumin-loaded poly (lactic acid) nanofibers for wound healing, Journal of Materials Science 48, 7125 (2013).
 • Nguyen Ngoc Thinh, Pham Thi Bich Hanh, Le Thi Thanh Ha, Le Ngoc Anh, Tran Vinh Hoang, Vu Dinh Hoang, Le Hai Dang, Nguyen Van Khoi, Tran Dai Lam, Magnetic chitosan nanoparticles for removal of Cr(IV) from aqueous solution, Materials Science and Engineering C 33, 1214 (2013).
 • Dinh Thi Mai Thanh, Pham Thi Nam, Nguyen Thu Phuong, Le Xuan Que, Nguyen Van Anh, Thai Hoang, Tran Dai Lam, Controlling the electrodeposition, morphology and structure of hydroxyapatite coating on 316L stainless steel, Materials Science and Engineering C 33, 2037 (2013).
 • Do Ngoc Khue, Nguyen Van Chat, Do Binh Minh, Tran Dai Lam, Pham Hong Lan, Vu Duc Loi, Degradation and mineralization of 2,4,6-trinitroresorcine in various photochemical systems, Materials Science and Engineering C 33, 1975 (2013).
 • Binh Hai Nguyen, Lam Dai Tran, Quan Phuc Do, Huy Le Nguyen, Ngoc Huan Tran, Phuc Xuan Nguyen, Label-free detection of aflatoxin M1 with electrochemical Fe3O4/polyaniline-based aptasensor, Materials Science and Engineering C 33, 2229 (2013).
 • Nguyen Le Huy, Nguyen Thi My Thuy, Nguyen Hai Binh, Nguyen Ngoc Thinh, Mai Thu Trang, Huynh Dang Chinh, Pham Thien Ngoc, Nguyen Xuan Phuc, Nguyen Van Anh, Tran Dai Lam, Covalent immobilization of cholesterol oxidase and poly(styrene-co-acrylic acid) magnetic microspheres on polyaniline films for amperometric cholesterol biosensing, Analytical Methods 5, 1392 (2013).
 • Nguyen Thuy Chinh, Trinh Anh Truc, Dinh Thi Mai Thanh, Nguyen Thi Thu Trang, Thai Hoang, Tran Dai Lam, Nguyen Van Khoi, Study on preparation, morphology, and some properties of EVA/silica nanocomposites, Int J. Nanotechnology 10, 350 (2013)
 • Thi Thu Trang Pham, Thu Phuong Nguyen, Thi Nam Pham, Thi Phuong Vu, Dai Lam Tran, Hoang Thai, Thi Mai Thanh Dinh, Impact of physical and chemical parameters on the hydroxyapatite nanopowder synthesized by chemical precipitation method, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotech 4 (2013) 035014.
 • Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen, Van Tu Nguyen, Huu Doan Le, Van Quynh Nguyen, Thi Thanh Tam Ngo, Quan Phuc Do, Xuan Nghia Nguyen, Ngoc Minh Phan and Dai Lam Tran, Development of the layer-by-layer biosensor using graphene films: application for cholesterol determination, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotech 4 (2013) 015013.
 • Trong Huyen Le, Ngoc Thang Trinh, Le Huy Nguyen, Hai Binh Nguyen, Van Anh Nguyen, Dai Lam Tran and Tuan Dung Nguyen, Electrosynthesis of polyaniline–mutilwalled carbon nanotube nanocomposite films in the presence of sodium dodecyl sulfate for glucose biosensing, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotech 4 (2013) 025014
 • Nguyen Thanh Binh, Dinh Manh Tien, Lam Thi Kieu Giang, Hoang Thi Khuyen, Nguyen Thanh Huong, Tran Thu Huong, Tran Dai Lam, Study on preparation and characterization of MOF based lanthanide doped luminescent coordination polymers, Materials Chemistry and Physics, 143, 3, 946-951, 2014
 • Do Ngoc Khue, Tran Dai Lam, Nguyen Van Chat, Vu Quang Bach, Do Binh Minh, Vu Duc Loi, Nguyen Van Anh, Simultaneous degradation of 2,4,6-trinitrophenyl-N-methylnitramine (Tetryl) and hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5 triazine (RDX) in polluted wastewater using some advanced oxidation processes, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 4, 1468-1475, 2014.
 • Phuc Tuyen Do, Phuc Quan Do, Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen, Dai Lam Tran, Trong Huyen Le, Le Huy Nguyen, Hung Viet Pham, Thai Loc Nguyen, Quang Huy Tran, A highly sensitive electrode modified with graphene, gold nanoparticles, and molecularly imprinted over-oxidized polypyrrole for electrochemical determination of dopamine, Journal of Molecular Liquids, 198, 307-312, 2014
 • Ngoan Thi Nguyen, Binh Hai Nguyen, Duong Thi Ba, Dien Gia Pham, Tran Van Khai, Loc Thai Nguyen, Lam Dai Tran, Microwave-assisted synthesis of silver nanoparticles using chitosan: a novel approach, Materials and Manufacturing Processes, (Taylor and Francis), 29, 4, 418-421, 2014
 • Hoang Duy Vu, Le Huy Nguyen, Tuan Dzung Nguyen, Hai Binh Nguyen, Thai Loc Nguyen, Dai Lam Tran, Anodic stripping voltammetric determination of Cd2+ and Pb2+ using interpenetrated MWCNT/P1,5-DAN as an enhanced sensing interface, Ionics (Springer), Doi: 10.1007/s11581-014-1199-8, 2014.
 • Manh Do Hung, Thanh Tran Dang, Chien Nguyen Van, Lam Vu Dinh, Hong Le Van, Phuc Nguyen Xuan, and Phong Pham Thanh, Superparamagnetic behaviour and deviation from Bloch T3/2 law of La0.7Ca0.3MnO3 nanoparticles, Journal of Nanotechnology 10 (2013) 197-205.
 • T. Phong, D.H. Manh, N.X. Phuc, I.-J. Lee, Ferromagnetic insulating and spin glass properties of La0.7Sr0.3MnO3-TiO2 composites Physica B 408 (2013) 22–28.
 • Phong P.T., Nguyen L.H., Manh D.H., Phuc N.X., Lee L-J., Electrical transport and temperature coefficient of resistance in polycrystalline La0.7-xAgxCa0.3MnO3 pellets: Analysis in terms of a phase coexistence transport model and phase separation model Physica B: Condensed Matter Physica B 425 (2013) 6–11.
 • Phong, P.T., Manh, D.H., Phuc, N.X., Lee, I.-J., Ferromagnetic insulating and spin glass properties of La0.7Sr0.3MnO3-TiO2 composites, Physica B: Condensed Matter 408 (2013) pp. 22-28.
 • H. Manh, P.T. Phong, P.H. Nam, D.K. Tung, N.X. Phuc, In-Ja Lee, Structural and magnetic study of La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles and AC magnetic heating characteristics for hyperthermia applications, Physica B: Condensed Matter 444, 94-102, 2014.
 • T. Tho, C.T.A. Xuan, D.M. Quang, T.N. Bach, T.D. Thanh, N.T.H. Le, D.H. Manh, N.X. Phuc, D.N.H. Nam, Microwave absorption properties of dielectric La1.5Sr0.5NiO4 ultrafine particles, Materials Science and Engineering: B, 186, 101-105, 2014.
 • Devkota, T.T.T. Mai, K. Stojak, P.T. Ha, H.N. Pham, X.P. Nguyen, P. Mukherjee, H. Srikanth, M.H. Phan, Synthesis, inductive heating, and magnetoimpedance-based detectionof multifunctional Fe3O4nanoconjugates, Sensors and Actuators B: Chemical, 190, 715-722, 2014.
 • H. Linh, D. H. Manh, P. T. Phong, L. V. Hong, N. X. Phuc, Magnetic Properties of Fe3O4 Nanoparticles Synthesized by Coprecipitation Method, J Supercond Nov Magn 27, 2111–2115, 2014.
 • Do Hung Manh, Do Khanh Tung, Dao Nguyen Hoai Nam, Le Van Hong ,Pham Thanh Phong, and Nguyen Xuan Phuc, Magnetic Properties of Annealed Fe65Co35 Powders, Prepared By Mechanical Alloying, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 50, 6, 2014.
 • T. Phong, N.V. Dai, D.H. Manh, N.V. Khiem, N.X. Phuc, Magnetic Surface Effects and Magnetoresistance in Manganite-based Composite Nanoparticles, J Supercond Nov Magn, 27, 1049–1058, 2014.
 • D. Thanh, D. H. Manh, T. L. Phan, P. T. Phong, L. T. Hung, N. X. Phuc, and S. C. Yu, Coexistence of considerable inter-particle interactions and spin-glass behavior in La0.7Ca0.3MnO3 nanoparticles, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 115, 17B504, 2014.
 • A.Xuan, Pham T. Tho, Doan M. Quang, TaN.Bach ,TranD.Thanh, Ngo T. H. Le , Do H.Manh, Nguyen X. Phuc ,and DaoN.H.Nam, Microwave Absorption in La1.5Sr0.5NiO4/CoFe2O4 Nanocomposites, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 50, 6, 2014.
 • The-Long Phan, T.A. Ho, P.D. Thang, Q.T. Tran, T.D. Thanh, N.X. Phuc, M.H. Phan, B.T. Huy, S.C. Yu, Critical behavior of Y-doped Nd0.7Sr0.3MnO3 manganites exhibiting the tricritical point and large magnetocaloric effect, Journal of Alloys and Compounds, 615, 937-945, 2014.
 • T. Phong, D.H. Manh, L.H. Nguyen, D.K. Tung, N.X. Phuc, I.-J. Lee, Studies of superspin glass state and AC-losses in La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles obtained by high-energy ball-milling, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 368, 240-245, 2014
 • Nguyen Thanh Binh, Dinh Manh Tien, Lam Thi Kieu Giang, Hoang Thi Khuyen, Nguyen Thanh Huong, Tran Thu Huong, Tran Dai Lam, Study on preparation and characterization of MOF based lanthanide doped luminescent coordination polymers, Materials Chemistry and Physics, 143, 3, 946-951, 2014.
 • Do Ngoc Khue, Tran Dai Lam, Nguyen Van Chat, Vu Quang Bach, Do Binh Minh, Vu Duc Loi, Nguyen Van Anh, Simultaneous degradation of 2,4,6-trinitrophenyl-N-methylnitramine (Tetryl) and hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5 triazine (RDX) in polluted wastewater using some advanced oxidation processes, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 4, 1468-1475, 2014.
 • Phuc Tuyen Do, Phuc Quan Do, Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen, Dai Lam Tran, Trong Huyen Le, Le Huy Nguyen, Hung Viet Pham, Thai Loc Nguyen, Quang Huy Tran, A highly sensitive electrode modified with graphene, gold nanoparticles, and molecularly imprinted over-oxidized polypyrrole for electrochemical determination of dopamine, Journal of Molecular Liquids, 198, 307-312, 2014
 • Ngoan Thi Nguyen, Binh Hai Nguyen, Duong Thi Ba, Dien Gia Pham, Tran Van Khai, Loc Thai Nguyen, Lam Dai Tran, Microwave-assisted synthesis of silver nanoparticles using chitosan: a novel approach, Materials and Manufacturing Processes, (Taylor and Francis), 29, 4, 418-421, 2014
 • Hoang Duy Vu, Le Huy Nguyen, Tuan Dzung Nguyen, Hai Binh Nguyen, Thai Loc Nguyen, Dai Lam Tran, Anodic stripping voltammetric determination of Cd2+ and Pb2+ using interpenetrated MWCNT/P1,5-DAN as an enhanced sensing interface, Ionics (Springer), Doi: 10.1007/s11581-014-1199-8, 2014.
 • Thi Thu Trang Mai, Thi Hong Phong Le, Hong Nam Pham, Hung Manh Do and Xuan Phuc Nguyen, Synthesis and magnetic heating characteristics of thermoresponsive poly (N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid)/nano Fe3O4 nanparticles, Advances in Natural Sciences: NanoScience and Nanotechnology, 5, 4, 045007, 2014.
 • Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen, Thi Thanh Tam Ngo, Trong Lu Le, Thai Loc Nguyen, Dai Lam Tran, Elena D Obraztsova and Ngoc Minh Phan, Effects of ferrite catalyst concentration and water vapor on growth of vertically aligned carbon nanotube, Advances in Natural Sciences: NanoScience and Nanotechnology, 5, 4, 045009, 2014
 • Le Huy Nguyen, Tuan Dzung Nguyen, Vinh Hoang Tran, Thi Thu Huyen Dang and Dai Lam Tran, Functionalization of reduced graphene oxide by electroactive polymer for biosensing applications, Advances in Natural Sciences: NanoScience and Nanotechnology, 5, 3, 035005, 2014.
 • Nguyễn Tuấn Dung, Vũ Hoàng Duy, Đăng Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Chúc, Nguyễn Hải Bình, Trần Đại Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Thái Hoàng, Preparation and characterization of Layer-by-Layer thin film Graphene/Poly(1,5-Diaminonaphthalene), Vietnamese Journal of Science and Technology, 52, 1, 115-122, 2014.
 • Ha Phuong Thu, Phan Thi Hong Tuyet, Mai Thi Thu Trang, Nguyen Hoai Nam, Truong Thi Nhu Hieu, Le Quang Duong, Tran Thi Nhu Hang, Tran Thi Hong Ha, Do Huu Nghi, Le Huu Cuong, and Le Mai Huong, Preparation and Biological Properties of Platinum(II) Complex-Loaded Copolymer PLA-TPGS, Journal of Nanomaterials , Volume 2013, Article ID 768628, 9 pages.
 • Ha Phuong Thu, Duong Tuan Quang, Mai Thi Thu Trang, Tran Thi Hong Ha, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Xuan Phuc, Tran Thi Minh Nguyet, Phan Quoc Thong, Phan Thi Hong Tuyet, Vuong Thi Kim Oanh, Le Mai Huong, In vitro apoptosis enhancement of Hep-G2 by PLA-TPGS and PLA-PEG block copolymers encapsulated Curcumin nanoparticles, Chemistry Letters, 42, 2013, 255-257
 • Hoai Nam Nguyen, Thi My Nhung Hoang, Thi Thu Trang Mai, Thi Quynh Trang Nguyen, Hai Doan Do, Thi Hien Pham, Thi Lap Nguyen and Phuong Thu Ha, Enhanced cellular uptake and cytotoxicity of folate decorated doxorubicin loaded PLA-TPGS nanoparticles, Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 6 025005 doi:10.1088/2043-6262/6/2/025005, 2015.
 • Thu H.P., Nam N.H., Quang B.T., Son H.A., Toan N.L. and Quang D.T. In vitro and in vivo targeting effect of folate decorated paclitaxel loaded PLA–TPGS nanoparticles. Saudi Pharmaceutical Journal, doi:10.1016/j.jsps.2015.02.002, 2015
 • Minh-Hang Nguyen, Thi Xuan Chu, Van-Long Nguyen, Hai-Binh Nguyen, Chun-Wei Lee, Fan-Gang Tseng, Te-Cheng Chan, Ming-Chang Lee, Improvements in fabrication of 3D SU-8 prisms for low-loss-coupling interconnections between fibers and waveguides, Journal of Electronics Materials , Vol. 45, No. 11, pp: 5630 (2016).
 • Minh-Hang Nguyen, Hai-Binh Nguyen, Tuan-Hung Nguyen, Xuan-Manh Vu, Jian-Ren Lai, Fan-Gang Tseng, Te-Chang Chen, Ming-Chang Lee, SU-8 Lenses: Simple Methods of Fabrication and Application in Optical Interconnection between LED/Fiber and Microstructures, , Journal of Electronics Materials , Vol. 45, No. 5, pp: 2529 (2016).
 • Nguyen Van Chuc, Nguyen Hai Binh, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Tu, Nguyen Le Huy, Nguyen Tuan Dzung, Phan Ngoc Minh, Vu Thi Thu, Tran Dai Lam, Electrochemical Immunosensor for Detection of Atrazine based on Polyaniline/Graphene, Journal of Electronics Materials, Vol. 32, No. 6, pp: 593 (2016).
 • Nguyen Van Anh, Hoang Van Trung, Bui Quang Tien, Nguyen Hai Binh, Cao Hong Ha; Nguyen Le Huy, Nguyen Thai Loc; Vu Thi Thu, Tran Dai Lam, Development of a PMMA electrochemical microfluidic device for Carcinoembryonic Antigen detection, Journal of Electronics Materials Vol. 45, No. 5, pp: 2455-2462 (2016).
 • Quoc Thong Phan, Mai Huong Le, Thi Thu Huong Le, Thi Hong Ha Tran, Phuc Nguyen Xuan, Phuong Thu Ha, Characteristics and cytotoxicity of folate-modified curcumin-loaded PLA-PEG micellar nano systems with various PLA:PEG ratios, International Journal of Pharmaceutics 507, pp: 32–40 (2016).
 • Thu Huong, L. T., Nam, N. H., Doan, D. H., My Nhung, H. T., Quang, B. T., Nam, P. H., Thong, P. Q., Phuc, N. X., and Thu, H. P Folate attached, curcumin loaded Fe3O4 nanoparticles: A novel multifunctional drug delivery system for cancer treatment, Materials Chemistry and Physics 172, 98-104(2016).
 • Vuong Thi Kim Oanh, Tran Dai Lam, Vu Thi Thu, Le Trong Lu, Pham Hong Nam, Le The Tam, Do Hung Manh, Nguyen Xuan Phuc, A Novel Route for Preparing Highly Stable Fe3O4 Fluid with Poly(Acrylic Acid) as Phase Transfer Ligand, Journal of Electronics Materials Vol. 45, No. 8, pp: 4010-4017(2016).
 • D K.Tung, D.H. Manh, L.T.H.Phong, P.H. Nam, D.N.H. Nam,N.T.N. Anh,H.T.T. Nong, M.H. Phan and N.X. Phuc, Iron Nanoparticles Fabricated by High-Energy Ball Milling, Journal of Electronics Materials Vol. 45, No. 5, pp: 2644-2650 (2016).
 • Nguyen Thanh Huong , Nguyen Manh Hung, Pham Thi Lien, Nguyen Duc Van, Pham Hong Nam, Nguyen Thanh Binh, Le Quoc Minh, Fabrication and Characterization of Luminescent Magnetic Bifunctional Nanocomposite Based on TbPO4•H2O Nanowires and Fe3O4 Nanoparticles, Journal of Electronics Materials Vol. 45, No. 7, pp: 3646-3650 (2016).
 • Pham Thanh Phong, Do Hung Manh, Le Thi Hong Phong, Pham Hong Nam and Nguyen Van Dang, Prediction of magnetocaloric effect in La0.8SrxCa0.2-xMnO3 compounds (x = 0.05, 0.1 and 0.15) with a first-order magnetic phase transition, Journal of Alloys and Compounds, Vol 683, pp: 67-75 (2016).
 • H. Manh, D. K. Tung, L. T. H. Phong, Nguyen Xuan Phuc, P. T. Phong, Jaru Jutimoosik & Rattikorn Yimnirun “Complementary Studies of Phase Formation During Fabrication of Fe0.65Co0.35 Nanoparticles by Mechanical Alloying” Journal of Electronic Materials 45, 2501 (2016).
 • T. Phong, D.H. Manh, L.C. Hoan, T.V. Ngai, N.X. Phuc, In-Ja Lee “Particle size effects on La0.7Ca0.3MnO3: Griffiths phase-like behavior and magnetocaloric study” Journal of Alloys and Compounds 662, 557 (2016).
 • T. Phong, L.V. Bau, L.C. Hoan, D.H. Manh, N.X. Phuc, In-Ja Lee “Effect of B-site Ti doping on the magnetic, low field magnetocaloric and electrical transport properties of La0.7Sr0.3Mn1xTixO3 perovskites” Journal of Alloys and Compounds 656, 920 (2016).
 • Xuan T.A. Chu, Bach N.Ta, Le T. H. Ngo, Manh H. Do, Phuc X. Nguyen, and Dao N. H. Nam “Microwave Absorption Properties of Iron Nanoparticles Prepared by Ball-Milling” Journal of Electronic Materials 45, 2311 (2016).
 • A. Ho, M. H. Phan, N.X. Phuc, V.D. Lam, T. L. Phan, and S. C. Yu “Influence of Ti Doping on the Critical Behavior and Magnetocaloric Effect in Disordered Ferromagnets La0.7Ba0.3Mn1-xTixO3” Journal of Electronic Materials 45, 2508 (2016).
 • Binh Hai Nguyen, Binh Thanh Nguyen, Hanh Van Vu, Chuc Van Nguyen, Dzung Tuan Nguyen, Loc Thai Nguyen, Thi Thu Vu, Lam Dai Tran, Development of label-free electrochemical lactose biosensor based on graphene/poly(1,5-diaminonaphthalene) film, Current Applied Physics, Vol 6, pp: 135-140 (2016).
 • Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen, Hai Binh Nguyen, Hung Thang Bui, Thi Thu Vu, Phan Ngoc Hong, Bach Thang Phan, Le Hoang, Maxime Bayle, Matthieu Paillet, Jean Louis Sauvajol, Ngoc Minh Phan and Dai Lam Tran, Fabrication of few-layer graphene film based field effect transistor and its application for trace-detection of herbicide atrazine, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. Vol 7, No 3, 35007 (2016).
 • Hoai Nam, N., Phuong Thu, H., Anh Sao, N., Dac Tu, N., Hai Doan, D., Quy Nguyen, T., and My Nhung Hoang, T, Curcumin as fluorescent probe for directly monitoring in vitro uptake of curcumin combined paclitaxel loaded PLA-TPGS nanoparticles, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. Vol 7, 25001 (2016).
 • Thi Thuy Duong, L., Phuong Thu, H., Thi Hai Yen, T., Dac Tu, N., Hoai Nam, N., Van Khanh, B., and My Nhung, H, In vitro evaluation of Aurora kinase inhibitor—VX680—in formulation of PLA-TPGS nanoparticles, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. Vol 7, 025010 (2016).
 • Mai Huong, L., Hai Doan, D., Hong Ha Tran, T., Le Vu, D., Hoai Nam, N., Hang Nhu Tran, T., Luyen Dinh, N., Chi Kim, H., Huu Cuong, L., Thu Huong Le, T., Hoang Trung, T., and Phuong Thu, H, The dual effect of curcumin nanoparticles encapsulated by 1-3/1-6 β -glucan from medicinal mushrooms Hericium erinaceus and Ganoderma lucidum, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. Vol 7, 45019 (2016).
 • Thi Thuy Duong, Thanh Son Le, Thi Thu Huong Tran, Trung Kien Nguyen, Cuong Tu Ho, Trong Hien Dao, Thi Phuong Quynh Le, Hoai Chau Nguyen, Dinh Kim Dang, Thi Thu Huong Le, and Phuong Thu Ha, Inhibition effect of engineered silver nanoparticles to bloom forming cyanobacteria, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. Vol 7, 35018 (2016).
 • Phuong Thu, H., Hoai Nam, N., Hai Doan, D., Quoc Thong, P., Minh Nguyet Tran, T., Xuan Phuc, N., My Nhung Hoang, T., Mai Huong, L., Linh Toan, N., Thuc Quang, B., and Van Hieu, P, Targeted drug delivery nanosystems based on copolymer poly(lactide)-tocopheryl polyethylene glycol succinate for cancer treatment, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. Vol 7, 15001 (2016).
 • Vuong Thi Kim Oanh, Tran Dai Lam, Do Hung Manh, Le Trong Lu, Fabrication of Fe3O4 magnetic fluid by poly (acrylic acid) for biomedical applications, Juornal of science and Technology, 54(1A), 261-267(2016).
 • Lê Thế Tâm, Vương Thị Kim Oanh, Nguyễn Hoa Du, Trần Đại Lâm, Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt nạo từ Fe3O4 bọc chitosan bằng phương pháp đồng kết tủa, sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt với phương án cấu trúc có tâm, Tạp chí hóa học, số 54(5e1,2), 207-211 (2016).
 • Nguyen Xuan Truong, Vuong Thi Kim Oanh, Nguyen Van Vuong, Chemically synthesized FeCo nanoparticles to prepare MnBi/FeCo composite magnets, Vietnam Journal of Chemistry, 54(5e1,2), 422-425, 2016.
 • Nguyen Xuan Truong, Vuong Thi Kim Oanh, Pham Hong Nam, Nguyen Van Vuong, Effect of RuCl3 on structural and magnetic properties of cobalt nanocrystals, Vietnam Journal of Chemistry, 54(5e1,2), 418-421, 2016.
 • Luu Huu Nguyen, Phan Quoc Thong, Pham Hong Nam, Le Thi Hong Phong, Pham Thanh Phong, Nguyen Xuan Phuc, Influence of saturation magneticzation and viscosity on specific loss power for CoFe2O4 and MnFe2O4 magnetic nanoparticles, Juornal of science and Technology, 54 (1A), 33-41, 2016.
 • Kieu T. B. Ngoc, Pham V. Luyen, Nguyen C. Khang, Pham H. Nam, Do H. Manh, Pham V. Vinh, Pham V. Hung, Le T. Lu, One step synthesis of water-dispersible CoFe2O4 magnetic nanoparticles using triethylenetetramine as solvent and stabilising ligand, Juornal of science and Technology, 54 (1A), 123-132, 2016.
 • Phạm Hồng Nam, Phạm Thanh Phong, Đỗ Hùng Mạnh, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của hệ hạt nano Co1-xZnxFe2O4 (x = 0-0,7) chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt, Tạp chí khoa học và công nghệ, 54 (1A), 25-32, 2016.
 • Ngo T. Dung, Nguyen V. Long, Le T. T. Tam, Pham H. Nam, Le D. Tung, Nguyen X. Phuc, Le T. Lu, and Nguyen T. K. Thanh, “High Magnetisation, Monodisperse and Water-dispersible CoFe@Pt Core/shell Nanoparticles”, Nanoscale, Vol. 9, No. 26, pp: 8893–9248 (2017).
 • T. Phong, L.H. Nguyen, L.T.H. Phong, P.H. Nam, D.H. Manh, I.J. Lee, N.X. Phuc, “Study of specific loss power of magnetic fluids with various viscosities”, Journal of Magnetism and Magnetic Material, No. 246, pp: 36–42 (2017).
 • T. Phong, P.H. Nam, D.H. Manh, In-Ja Lee, “Mn0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles with high intrinsic loss power for hyperthermia therapy”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, No. 433, pp: 76–83 (2017).
 • Truong Xuan Nguyen, Oanh Kim Thi Vuong, Hieu Trung Nguyen, Vuong Van Nguyen, “Preparation and Magnetic Properties of MnBi/Co Nanocomposite Magnets”, Journal of Elictronic Materials, Vol. 44, No. 6, pp: 2533-2539 (2017).
 • T. Phong, V.T.K. Oanh, T.D. Lam, N.X. Phuc, L.D. Tung, N.T.K. Thanh and D.H. Manh, “Iron Oxide Nanoparticles: Tunable Size Synthesis and Analysis in Terms of the Core–Shell Structure and Mixed Coercive Model”, Journal of Elictronic Materials, Vol. 46, No. 4, pp: 8450-8453 (2017).
 • Ha Phuong Thu, Do Hai Doan, Vu Thi Tuyet Thuy, Le Thi Thu Huong, Nguyen Hoai Nam, Phan Ke Son, “Fabrication And Characterization Of Curcumin And Spirulina Loaded Nanoparticles”, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, Vol. 4, No. 10, pp: 8450-8453 (2017).
 • T. Phong, L.T.T. Ngan, L.V. Bau, P.H. Nam, P.H. Linh, N.V. Dang, In Lee, “Study of critical behavior using the field dependence of magnetic entropy change in La0.7Sr0.3Mn1-xCuxO3 (x = 0.02 and 0.04)”, Ceramics International, No. 43, pp: 16859-16865 (2017).
 • T. Phong , L.T.T. Ngan, N.V. Dang, L.H. Nguyen, P.H. Nam, D.M. Thuy, N.D. Tuan, L.V. Bau, I. Lee, “Griffiths-like phase, critical behavior near the paramagneticferromagnetic phase transition and magnetic entropy change of nanocrystalline La0.75Ca0.25MnO3”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, No. 449, pp: 558–566 (2017).
 • Hong Nam Pham, Thi Ha Giang Pham, Dac Tu Nguyen, Quoc Thong Phan, Thi Thu Huong Le, Phuong Thu Ha, Hung Manh Do, Thi My Nhung Hoang and Xuan Phuc Nguyen, “Magnetic inductive heating of organs of mouse models treated by copolymer coated Fe3O4 nanoparticles”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechno, No 8, pp: 025013 (10pp) (2017).
 • Vũ Xuân Minh, Lê Bảo Thoa, Lê Trọng Lư, Phạm Hồng Nam, Lê Thị Mai Hương, Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Tuấn Dung, “Tổng hợp nanocompozit từ tính kháng khuẩn sắt từ/bạc trên nền chitosan sử dụng dung dịch tẩy gỉ của nhà máy thép”, Tạp chí Hóa học, Vol. 55(5E1,2), pp: 85-88 (2017).

                    

 1. Patents: 1
 2. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)

05 Tiến sỹ, 10 Thạc Sỹ….

 1. Một số sản phẩm khác
Back To Top