Vietnamese   English

Phòng Vật lý Vật liệu Từ và Siêu dẫn

Giới thiệu Phòng nghiên cứu

 1. Tên phòng: Vật lý vật liệu từ và siêu dẫn
 2. Chức năng/nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các hệ vật liệu điện tử và spin tương quan mạnh.
 3. Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Hùng Mạnh
 • SĐT: 0904 233 353
 • Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng:

STT

Họ và tên

Học hàm /học vị

Biên chế /Hợpđồng

SĐT

Email

1

Đỗ Hùng Mạnh

PGS.TS.

BC

0904233353

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Vũ Đình Lãm

PGS.TS.

CTV

0948288776

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lê Văn Hồng

PGS.TS.

0912478203

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Vũ Hồng Kỳ

TS.

BC

0989191900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Ngô Thị Hồng Lê

TS.

BC

0936431125

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Ngọc Anh

TS.

BC

01247907676

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Trung Hiếu

TS.

BC

0966132293

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Phạm Hoài Linh

TS.

BC

0922223335

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Lâm Đức Dương

TS.

BC

02438364403

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Văn Chiến

TS.

BC

02438364403

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Đỗ Khánh Tùng

ThS.

BC

0983686968

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Đào Thị Hòa

ThS.

BC

02438364403

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Bùi Sơn Tùng

TS.

BC

02438364403

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Nguyễn Thị Mai

ThS

02438364403

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Trinh Thị Thúy

ThS

02438364403

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Văn Dũng

ThS

02438364403

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Trịnh Thị Giang

CN

02438364403

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai: Vật lý và vật liệu từ, đa pha điện từ, hấp thụ sóng viba và quang xúc tác dạng hạt, màng mỏng, khối...
 2. Trang thiết bị nghiên cứu chính
 • Thiết bị nghiền bi năng lượng cao SPEX 8000D, Fritsch P6
 • Hệ từ kế mẫu rung (VSM)
 • Hệ đo trở kháng HP 4192A, phân tích các thông số bán dẫn HP 4155 A
 • Hệ tạo nhiệt độ thấp (xuống đến 20 K) đo độ dẫn điện

 

 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 • Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

STT

Tên đề tài

Chủ trì

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

 

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của từ độ bão hòa và dị hướng từ tới công suất hấp thụ riêng của một số hệ hạt nano từ.

PGS.TS. Đỗ Hùng Mạnh

NAFOSTED

2016-2019

 

2

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu đẳng hướng metamaterials hấp thụ
tuyệt đối ở băng tần X (8-12GHz)

PGS.TS. Vũ Đình Lãm

NAFOSTED

2016-2018

 

3

Nghiên cứu mối liên quan giữa hồi phục điện môi với tính áp điện của hệ vật liệu áp điện không chứa chì BCT và BZT-xBCT nhằm hiểu rõ hơn bản chất vật lý của tính áp điện lớn thu được trên hệ vật liệu BZT-xBCT

PGS.TS. Lê Văn Hồng

NAFOSTED

2016-2018

 

4

Nghiên cứu tăng tốc độ điều chế LED ứng dụng cho các hệ thống thông tin quang băng rộng cự ly ngắn

PGS.TS. Phí Hòa Bình

NAFOSTED

2013-2016

 

5

Nghiên cứu, chế tạo các van spin và các tiếp xúc từ xuyên ngầm tích hợp với kênh dẫn vi lưu để phát hiện nhanh, nhạy các hạt nano từ cho ứng dụng y sinh

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

NAFOSTED

2016-2019

 

6

Nghiên cứu chế tạo điện cực TiO2, ZnO của thiết bị mẫu (prototype) xử lý ô nhiễm môi trường bằng phương pháp quang xúc tác được tăng cường bằng hiệu ứng plasmonics

TS. Ngô Thị Hồng Lê

Viện Hàn lâm KH và CNVN

2017-2018

           

 

 

 • Công bố: Số lượng 113 bài báo đã được công bố trên các tạp chí thuộc hệ thống SCI và SCI-E từ 2013-2017. Một số bài tiêu biểu gồm:

 

Số

TT

 

Tên bài báo (thuộc danh sách SCI-SCIE)

Tên  tác giả

Tên tạp chí

 

Tập

Số

Trang

Năm

1

Superparamagnetic behaviour and deviation from Bloch T3/2 law of La0.7Ca0.3MnO3 nanoparticles

Manh Do Hung; Thanh Tran Dang; Chien Nguyen Van; Lam Vu Dinh; Hong Le Van; Phuc Nguyen Xuan; Phong Pham Thanh

International Journal of Nanotechnology

 

10

3-4

197-205

2013

2

Thermally tunable magnetic metamaterials at THz frequencies

Son Tung Bui, Van Dung Nguyen, Xuan Khuyen Bui, Thanh Tung Nguyen, Peter Lievens, YoungPak Lee and Dinh Lam Vu

Journal of Optics

 

15

7

075101

2013

3

Dielectric and Ohmic losses in perfectly absorbing metamaterials

P.V. Tuong, J.W. Park, V.D. Lam, W.H. Jang, S.A. Nikitov, Y.P. Lee

Optics Communications

 

295

 

17-20

2013

4

Improving OOK Modulation Rate of Visible by Peaking and Carrier Sweep-Out Effects Using n-Schottky Diodes-Capacitance Circuit

 

P.H. Binh,V.D.Trong, P. Renucci, and X.Marie

IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology

31

15

2578-2583

2013

5

A simple sub-nanosecond ultraviolet light pulse generator with high repetition rate and peak power

P.H.Binh,V.D.Trong, P. Renucci, and X. Marie

AIP Review of Scientific Instruments

 

84

8

083102 (1-5)

2013

6

Magnetic Properties of Annealed Fe65Co35 Powders Prepared By Mechanical Alloying

Do Hung Manh, Do Khanh Tung, Dao Nguyen Hoai Nam, Le Van Hong, Pham Thanh Phong, and Nguyen Xuan Phuc

IEEE Transactions on Magnetics

50

6

2005104 (4 pages)

2014

7

Structural and magnetic study of La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles and AC magnetic heating characteristics for hyperthermia applications

D. H. Manh, P. T. Phong, P. H. Nam, D. K. Tung, N. X. Phuc, and In-Ja Lee

Physica B: Condensed Matter

 

444

 

94–102

2014

8

Magnetic Properties of Fe3O4 Nanoparticles Synthesized by Coprecipitation Method

P. H. Linh, D. H. Manh, P. T. Phong, L. V. Hong, and N. X. Phuc

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

27

9

2111–2115

2014

9

Studies of superspin glass state and AC-losses in La0.7Sr0.3MnO3

nanoparticles obtained by high-energy ball-milling

P. T. Phong, D. H. Manh, L. H. Nguyen, D. K. Tung, N. X. Phuc, and I.-J. Lee

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

368

 

240–245

2014

10

Microwave absorption  properties  of  dielectric La1.5Sr0.5NiO4 ultrafine particles

P. T. Tho, C. T. A.  Xuan,  D. M.  Quang,  T. N.  Bach, T. D.  Thanh, N. T. H.  Le, D. H.  Manh, N. X. Phuc, and D. N. H.  Nam

Materials  Science and  Engineering:  B

186

 

101–105

2014

11

Broadband negative permeability using hybridized metamaterials: Characterization, multiple hybridization, and terahertz response

Nguyen Thanh Tung, Bui Son Tung, Ewald Janssens, Peter Lievens, and Vu Dinh Lam

Journal of Applied Physics

116

8

083104 (7 pages)

2014

12

Perfect absorber metamaterials: Peak, multi-peak and broadband absorption

D. T. Viet, N. T. Hien, P. V. Tuong, N. Q Minh, P. T. Trang, L. N. Le, Y. P. Lee, and V. D. Lam

Optics Communications

 

322

 

209-213

2014

13

100 ps Optical Pulse Generator Using Laser Diodes for Visible Light Communication Applications

P. H. Binh, V. D. Trong, P. Renucci, and X. Marie

Microwave and Optical Technology Letters

56

1

185-187

2014

14

Structural and magnetic properties of mechanically alloyed Fe50Co50
nanoparticles

Do Khanh Tung, Do Hung Manh, P.T. Phong, L.T.H. Phong, N.V. Dai, D.N.H. Nam, N.X. Phuc

Journal of Alloys and Compounds 

 

 

 

640

 

34–38

2015

15

Local geometric and electronic structures and origin of magnetism in Co-doped BaTiO3 multiferroics

The-Long Phan, P. D. Thang, T. A. Ho, T. V. Manh, Tran Dang Thanh, V. D. Lam, N. T. Dang, and S. C. Yu

Journal of Applied Physics

 

117

17

17D904

2015

16

Characterizations of a thermo-tunable broadband fishnet metamaterial at THz frequencies

N. T. Hien, L. N. Le, P. T. Trang, B. S. Tung, N. D. Viet, P. T. Duyen, N. M. Thang, D. T. Viet, Y. P. Lee, V. D. Lam, and N. T. Tung

Computational Materials Science

 

103

 

189

2015

17

Isotropic metamaterial absorbers using cut-wire-pair structures

Do Thanh Viet, Nguyen Van Hieu, Vu Dinh Lam, and Nguyen Thanh Tung

Applied Physics Express

 

8

 

032001 

2015

18

Perfect and Broad Absorption by the Active Control of Electric Resonance in Metamaterial

N. V Dung, P. V. Tuong, Y. J. Yoo, Y. J. Kim, B. S. Tung, V. D. Lam, J. Y. Rhee, K. W. Kim Y. H. Kim, L. Y. Chen and Y. P. Lee

Journal of Optics

 

17

4

045105

2015

19

Size-efficient metamaterial absorber at low frequencies: Design, fabrication, and characterization

B. X. Khuyen, B. S. Tung, N. V. Dung, Y. J. Yoo, Y. J. Kim, K. W. Kim, V. D. Lam, J. G. Yang, and Y. P. Lee

Journal of Applied Physics

 

117

24

243105

2015

20

Simple metamaterial structure enabling triple-band perfect absorber

N. V. Dung, B. S. Tung,Y. J. Yoo, Y. J. Kim, V. D. Lam, J. Y. Rhee, K. W. Kim , Y. H. Kim, and Y. P. Lee

Journal of Physics D: Applied Physics

 

48

37

375103

2015

21

 

 

Multi-band near-perfect absorption via the resonance excitation of dark meta-molecules

B. S. Tung, B. X. Khuyen, N. V. Dung, V. D. Lam, Y. H. Kim, H. Cheong, Y. P. Lee

Optics Communications

 

356

 

362

2015

22

B-site aluminum doping effect on magnetic, magnetocaloric and electrotransport properties of La0.7Sr0.3Mn1−xAlxO3

P. T. Phong, L. V. Bau, L. C. Hoan, D. H. Manh, N. X. Phuc, In-Ja Lee

Journal of Alloys and Compounds 

 

645

 

243-249

2015

23

Synthesis of high-magnetization and monodisperse Fe3O4 nanoparticles via thermal decomposition.

 

Thi Kim Oanh Vuong, Dai Lam Tran, Trong Lu Le, Duy Viet Pham,

Hong Nam Pham, Thi Hong Le Ngo, Hung Manh Do, Xuan Phuc Nguyen

Materials Chemistry and Physics

 

163

 

537–544

2015

24

500 Mbit/s OOK-NRZ transceiver for 50 m GI-POF using 100 MHz RC-LED

P.H. Binh, and V.D. Trong

Microwave  and  Optical Technology Letters

57

4

826

2015

25

Complementary Studies of Phase Formation During Fabrication of Fe0.65Co0.35 Nanoparticles by Mechanical
Alloying

D. H. Manh, D. K. Tung, L. T. H. Phong, Nguyen Xuan Phuc, P. T. Phong, Jaru Jutimoosik &
Rattikorn Yimnirun

Journal of Electronic Materials

 

45

 

2501-2507

2016

26

Particle size effects on La0.7Ca0.3MnO3: Griffiths phase-like behavior
and magnetocaloric study

P.T. Phong, D.H. Manh, L.C. Hoan, T.V. Ngai, N.X. Phuc, In-Ja Lee

Journal of Alloys and Compounds 

 

662

 

557-565

2016

27

Effect of B-site Ti doping on the magnetic, lowefield magnetocaloric and electrical transport properties of La0.7Sr0.3Mn1-xTixO3 perovskites

P.T. Phong, L.V. Bau, L.C. Hoan, D.H. Manh, N.X. Phuc, In-Ja Lee

Journal of Alloys and Compounds 

 

656

 

920-928

2016

28

Structural, optical and conductivity properties of BaTi1-xNixO3

P.T. Phong, L.T.H. Phong, N.V. Dang, D.H. Manh, I.-J. Lee

Ceramics International 

 

42

 

7414–7421

2016

29

Prediction of magnetocaloric effect in La0.8SrxCa0.2-xMnO3 compounds
(x = 0.05, 0.1 and 0.15) with a first-order magnetic phase transition

P.T. Phong, N.V. Dang, P.H. Nam, L.T.H. Phong, D.H. Manh, N.M. An, In-Ja Lee

Journal of Alloys and Compounds 

 

683

 

 67-75

2016

30

Iron Nanoparticles Fabricated by High-Energy Ball Milling
for Magnetic Hyperthermia

D.K. TUNG, D.H. MANH, L.T.H. PHONG, P.H. NAM, D.N.H. NAM, N.T.N. ANH, H.T.T. NONG, M.H. PHAN, and N.X. PHUC

Journal of Electronic Materials

 

45

 

2644-2650

2016

31

Microwave Absorption Properties of Iron Nanoparticles
Prepared by Ball-Milling

XUAN T. A. CHU, BACH N. TA, LE T. H. NGO, MANH H. DO, PHUC X. NGUYEN, and DAO N. H. NAM

Journal of Electronic Materials

 

45

 

2311-2315

2016

32

Structure and high photocatalytic activity of (N, Ta)-doped TiO2 nanoparticles

N. T. H. Le, T. D. Thanh, V.-T. Pham, T. L. Phan, V. D. Lam, D. H. Manh, T. X. Anh, T. K. C. Le, N. Thammajak, L. V. Hong, and S. C. Yu

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

 

120

 

142110

2016

33

Tunneling Anisotropic Magnetoresistance in Fe Nanoparticles Embedded in MgO Matrix

T.V.Pham, S.Miwa, Y. Suzuki

 

Journal of Electronic Materials

45

 

2597-2600

2016

34

Plasmonic Effect in Au-Added TiO2-Based Solar Cell

Le Van Hong, Do Tran Cat, Le Ha Chi, Nguyen Thi Thuy, Tran Van Hung, Ly Ngoc Tai, Pham Duy Long

Journal of Electronic Materials

 

45

 

4833

2016

35

High-speed Visible Light Communications Using ZnSe-based White Light Emitting Diode

P.H.Binh and N.T.Hung

IEEE Photonics Technology Letters

28

 

1948-1951

2016

36

A systematical investigation on CrCun clusters with n=9-12: Noble gas and tunable magnetic property

H. T. Pham, N. T. Cuong, N. M. Tam, and N. T. Tung

Journal of Physical Chemistry A 

120

 

7335

2016

37

Hybrid semiconductor-dielectric metamaterial modulation for switchable bidirectional THz absorbers

 L. N. Le, N. M. Thang, L. M. Thuy, and N. T. Tung

 Optics Communications 

 

383

 

244

2016

38

Influence of Composition on Phase Formation and Magnetocaloric Effect of La-Fe-Co-Si Alloys Prepared by Melt-Spinning Method

Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh and Nguyen Huy Dan

Journal of Electronic Materials

 

45

 

8

4288-4292

2016

39

Metamaterial-enhanced vibrational absorption spectroscopy for the detection of protein molecules

Tung S. Bui, Thang D. Dao, Luu H. Dang, Lam D. Vu, Akihiko Ohi, Toshihide Nabatame, Young Pak Lee, Tadaaki Nagao and Chung V. Hoang

Scientific Reports

6

 

1

2016

40

Structure, magnetism, and dissociation energy of small bimetallic cobalt-chromium oxide cluster cations: A density-functional-theory study

Hung Tan Pham, Ngo Tuan Cuong, Nguyen Minh Tam, Vu Dinh Lam, Nguyen Thanh Tung

Chemical Physics Letters

 

643

 

77

2016

41

A DFT investigation on geometry and chemical bonding of isoelectronic Si8N6V-, Si8N6Cr, and Si8N6Mn+ clusters

N. M. Tam, H. T. Pham, N. T. Cuong, and N. T. Tung

Chem. Phys. Lett.

685

 

410

2017

42

A theoretical investigation on SinMn2+ clusters (n=1-10): Geometry, stability, and magnetic properties

N. T. Mai, N. T. Tung, P. T. Thuy, N. T. M. Hue, and N. T. Cuong

Computational and Theoretical Chemistry

1117

 

124

2017

43

Computer Simulations of Contributions of Néel and Brown Relaxation to Specific Loss Power of Magnetic Fluids in Hyperthermia

Pham Thanh Phong, Luu Huu Nguyen, Do Hung Manh, In-Ja Lee, Nguyen Xuan Phuc

Journal of Electronic Materials

46

4

2393

2017

44

 Dynamics of polystyrene beads linking to DNA molecules under single optical tweezers: A numerical study using full normalized Langevin equation

T. D. Trung, B. X. Kien, N. T. Tung, and H. Q. Quy

J. Nonlinear Optic. Phys. Mat. 

25

 

1650054

2017

45

Influence of Ca Substitution on Piezoelectric Properties of Ba1−xCaxTiO3

Van Khien Nguyen, Thi Hong Phong Le, Thi Kim Chi Tran, Van Chuong Truong, Trong Huy Than & Van Hong Le

Journal of Electronic Materials

46

6

3603

2017

46

Iron Oxide Nanoparticles: Tunable Size Synthesis and Analysis in Terms of the Core–Shell Structure and Mixed Coercive Model

P.T. Phong, V.T.K. Oanh, T.D. Lam, N.X. Phuc, L.D. Tung, Nguyen.T.K. Thanh and D.H. Manh

Journal of Electronic Materials

46

4

2533

2017

47

Magnetic and Magnetocaloric Properties of Zn1-xCoxFe2O4 Nanoparticles

T.L. Phan, N. Tran, D.H. Kim, N.T. Dang, D.H. Manh, T.N. Bach, C.L. Liu, and B.W. Lee

Journal of Electronic Materials (0361-5235)

46

7

4214

2017

48

Mn0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles with high intrinsic loss power for hyperthermia therapy

P.T. Phong, P.H. Nam, D.H. Manh,   In-Ja Lee

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

433

 

76

2017

49

Microwave absorption properties of (100-x)La1.5Sr0.5NiO4/xNiFe2O4 nanocomposites

T.N. Bach, C.T.A. Xuan, N.T.H. Le, D.H. Manh, D.N.H. Nam

Journal of Alloys and Compounds

695

 

1658

2017

50

Miniaturization for ultrathin metamaterial perfect absorber in the VHF band

Bui Xuan Khuyen, Bui Son Tung, Young Joon Yoo, Young Ju Kim, Ki Won Kim, Liang-Yao Chen, Vu Dinh Lam & YoungPak Lee

Scientific Reports

 

 

45151

2017

 

 Thành d. Thành tích đào tạo: (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân): 12 TS, 18 ThS, 12 CN.

 1. Các thành tích khác:
 • 3 lần được trao Giấy khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm về thành tích xuất sắc trong công tác.
 • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (2015) về thành tích trong công tác.
Back To Top